23 децембар 2018

SAJBER BEZBJEDNOST


Sajber bezbjednost je način prakse koji osigurava integritet, povjerljivost i dostupnost informacija u računarskim sistemima. Takođe, predstavlja sposobnost odbrane i oporavka od nezgoda kao što su kvar hard diskova ili nestanaka struje, kao i zaštite od neprijateljskih napada na računarske sisteme. Napadi na računarske sisteme podrazumijevaju sve vrste prijetnji računarskom sistemu, počevši od amaterskih skripti, hakera, pa do kriminalnih organizacija.

Sajber bezbjednost


U poslovnom okruženju, sajber bezbjednost bi trebala biti na vrhu prioriteta i glavna instrukcija od strane menadžmenta firme. Menadžment firme treba da spozna da su svi sistemi izgrađeni na određenim sigurnosnim standardima i da su zaposleni radnici pravilno obučeni. Krhkost informacija u današnjem informacionom svijetu zahtjeva jaku sajber zaštitu i kontrolu, jer programski kod može sadržavati greške, a te greške nekad mogu biti sigurnosni propusti. I programeri su ljudi, nakon svega.

SIGURNOSNI TRENING. Čovjek se smatra najslabijom karikom u svakoj strategiji sajber bezbjednosti, pa se sigurnosni trening sprovodi od samog početka: Programeri se uče da odgovorno programiraju, od osoblja za obuku se traži imaju visoke prolazne zahtjeve, od korisnika se traži da prepoznaju „pecanje“ (Phishing) i socijalni inžinjering – sajber bezbjednost počinje sa podizanjem svijesti.

Svaka kompanija će doživjeti neku vrstu napada, pa čak i ona sa jakom kontrolom i zaštitom. Napadač će uvijek iskoristiti najslabiju kariku u sistemu, pa poštujući osnove  sajber bezbjednosti, možemo zaustaviti priličan broj napada. Ovo je jedna vrsta „higijene“ praveći paralelu sa hirurgom koji ne ulazi u operacionu salu dok nije izvršio dezinfekciju ruku, tako treba imati praksu  da se važne informacije zaštite jakom autentifikacijom i da se ne ostavljaju tamo gdje su dostupne svima.

Dobra strategija sajber bezbjednost ipak treba i mora ići dalje od osnovne zaštite. Sofisticirani sajber napadi mogu zaobići većinu obrambenih mehanizama, jer površina napada (broj načina na koje napadač može dobiti pristup zaštićenom sistemu) raste zajedno sa veličinom firme.

VRSTE SAJBER ZAŠTITE. Spektar sajber bezbjednost je širok. Osnovne kategorije će biti navedene ispod, a dobra strategija sajber bezbjednost bi ih trebala uzeti sve u obzir.

Kritična Infrastruktura. Ova kategorija podrazumijeva fizičke sisteme na koje se oslanja čitavo društvo, što uključuje električnu mrežu, vodosnabdijevanje, saobraćaj i bolnice. Ako uključimo elektranu  na Internet, primjera radi, ona postaje ranjiva na sajber napade. Rješenja koja implementiraju organizacije odgovorne za zaštitu ključnih infrastruktura trebalo bi da daju smjernice i manjim firmama kako da zaštite svoju „ključnu infrastrukturu“ i da razviju planove za nepredviđene situacije.

Mrežna Sigurnost. U ovoj kategoriji se vodi računa o zaštiti od neovlaštenog pristupa kao i o zaštiti od širenja zlonamjernih radnji. Ovdje se često radi i o kompromisima: Nekad je potrebno pristup zaštiti provjerom identiteta, što opet usporava produktivnost. Alati koji se koriste za nadgledanje mrežne sigurnosti generišu ogromne količine podataka, nekad toliko da se prava opasnost ne može stići pravovremeno odrediti. Zbog toga u velikim informatičkim sistemima, sigurnosni timovi se oslanjaju na mašinsko učenje da bi mogli odrediti prijetnje u realnom vremenu.

Bezbjednost U Oblaku. Migracijom poslovanja u Oblak, pojavili su se novi sigurnosni izazovi. Često smo bili svjedoci krađe podataka zbog loše podešenih migracija u Oblaku. Provajderi usluga u Oblaku rade na stvaranju sigurnosnih alata koji omogućavaju da firme bolje i bezbolnije urade migraciju u Oblak i osiguraju svoje podatke, ali činjenica je: Migracija u Oblak nije dozvola za odustajanje od brige za sajber bezbjednošću.

Aplikacijska Bezbjednost. Bezbjednost aplikacija, posebno web aplikacija je najslabija tehnička tačka za napad. Ova vrsta sajber zaštite počinje sa dobrom praksom prilikom pisanja koda same aplikacije i treba biti proširena testiranjem aplikacija na hakerske napade.

Bezbjednost Internet Stvari. Internet stvari (Internet of things - IoT) podrazumijeva širok spektar kritičnih i sporednih sistema kao što su: razne vrste uređaja, senzori, printeri i sigurnosne kamere. Ova kategorija uređaja dolazi često u ranjivom stanju i naknadno dobija nešto ili skoro ništa sigurnosnog ažuriranja, stvarajući prijetnju ne samo za korisnika uređaja, već i za ostatak Interneta – ovi uređaju često postanu botnet mreže. Ovo je jedinstven sigurnosni izazov i za korisnike i za čitavo društvo.

VRSTE SAJBER NAPADA. Generalno, sjaber prijetnje se mogu svrstati u tri osnovne kategorije:

1. Napad Na Povjerljivost. Krađa ili tačnije kopiranje privatnih informacija je način na koji mnogi sajber napadi počinju. Ovdje možemo govoriti o prevari sa kreditnom karticom, krađi identiteta ili krađi kriptovaluta. Glavni način rada državnih obavještajnih agencija je prikupljanje povjerljivih informacija radi postizanja političke, vojne ili ekonomske koristi, u čemu ih slijede i kriminalne organizacije.

2. Napad Na Integritet. Ova vrsta napada je poznatija kao sabotaža, a ima za cilj da pokvari, ošteti ili uništi informacioni sistem i osobe koje se oslanjaju na njega. Ove vrste napada mogu biti suptilni (dodati slovo/broj ovamo, promijeniti riječ tamo) ili rušilačke kampanje sabotaže. Izvršioci sabotaže se kreću od običnih amatera do državno sponzorisanih napadača.

3. Napad Na Dostupnost. Onemogućavanje korisnika da pristupi svojim podacima je danas često viđeno u obliku ransomware-a i DDoS (distributed denial-of-service) napadima. Ransomware enkriptuje korisničke podatke i zahtjeva otkup za njihovu dekripciju, dok se DDoS napadima mrežni resursi preplave zahtjevima čineći resurs nedostupnim za upotrebu.

SREDSTVA SAJBER NAPADA. U nastavku su opisana sredstva kojim se izvršavaju sajber napadi:

Socijalni inžinjering. Napadač neće hakovati kompjuter, ako može hakovati čovjeka. Ovaj pristup koristi predviđanje ljudskog ponašanja da bi se izvela prevara i dokazano je veoma uspješan način za hakere da „uđu“ informativni sistem firme. Ako prevarom dođe posebno oblikovan link od Facebook-a ili LinkedIn poznanika i korisnik u firmi povjeruje u to i klikne na njega, mnogi mehanizmi zaštite neće imati efekta. Jednom kada se haker domogne validnih pristupnih lozinki, on se može prijaviti i pregledati povjerljive podatke. U drugom slučaju, napadač će prići korisniku i pitati ga da mu pomogne da uđe u firmu, do neke beznačajne kancelarije iz ovog ili onog razloga. Tokom prolazaka će koristi razne tehnike da se domogne pristupnih kodova ili sigurnosnih kartica.  Sa validnim pristupnim kodovima ili izrađenom karticom, fizički će pristupiti podacima, ukrasti sredstva ili povrijediti ljude.

Pecanje. Pecanje je vrsta sajber napada gdje je glavno oružije elektronska pošta. Ovdje je cilj prevariti primaoca elektronske pošte da je ona nešto što mu treba – zahtjev od banke ili dopis od šefa – kako bi korisnik kliknuo na link i predao osjetljive informacije (najčešće korisničko ime i lozinka) ili preuzeo prilog elektronskoj pošti koji je ustvari posebno pripremljen dokument sa zlonamjernim softverom. Čak i pametni, dobro obučeni korisnici mogu biti „upecani“ ovom vrstom napada, pa je ovdje preporučeno koristiti dvostepenu autentifikaciju (2FA) i provjeravati validnost elektronske pošte sa pošiljaocem.

Ne Ažuriran Softver. Teško je okriviti nekog iz IT službe ako napadač iskoristi zero-day ranjivost -  bezbjednosti propust u softveru koji je još uvijek nepoznat proizvođaču tog softvera ili proizvođačima antivirusa. Ali, ne instalirati dostupno ažuriranje je već nemarnost. Ako prođu mjeseci ili čak godine od objave sigurnosnog ažuriranja, a ono nije primijenjeno je čista poslovna i društvena neodgovornost.

Prijetnje Društvenih Mreža. Kada je u pitanju ova vrsta prijetnje, stvar je da su zaposleni radnici u firmi ujedno i korisnici društvenih mreža, bilo privatno kod kuće ili zbog poslovne komunikacije sa korisnicima. Stvar je u tome da korisnici često otkrivaju mnogo više o sebi nego što su uopšte svjesni, pa hakeri često po javno dostupnim informacijama na profilu korisnika mogu procijeniti da li tu ima interesa za napad. Primjera radi: Ako korisnik radi na određenoj poziciji u finansijama i stalno objavljuje na Twitter-u nešto vezano za kućnog ljubimca, haker tada može pecanjem napasti korisnika šaljući mu posebno pripremljen link sa popustom na hranu za njegovog ljubimca ili ako neko sa LinkedIn naloga koji je povezan sa 100 vaših profesionalnih kontakata počne postavljati o vašem poslu – nalog je možda kloniran, a ćutanje je zlato. Ako ste interesantni nekome, treba očekivati špijunažu sa društvenih mreža – kako industrijsku tako i državno sponzorisanu.

Napredna trajna pretnja. Napredna trajna pretnja (Advanced persistent threat - APT) je skup skrivenih i trajnih hakerskih procesa. Napredni proces naglašava sofisticirane tehnike korištenja zlonamjernog softvera u iskorištavanju ranjivosti računarskih sistema. Trajni proces sugeriše na spoljni komandno-kontrolni (C&C) sistem koji kontinuirano prati i izvlači podatke iz određene mete. Pretnja ukazuje na ljudsko učešće u organizovanju i sprovođenju napada. Ako se vaša firma bavi poslom u koji je uključeno vrijedno intelektualno vlasništvo, vi ste meta.

KARIJERA U SAJBER BEZBJEDNOSTI. Za sprovođenje dobre sajber bezbjednosne strategije potrebno je imati prave ljude na pravim mjestima. Zahtjevi za ljudima iz sfere sajber bezbjednosti nikad nisu bili veći, počevši od C-nivoa (najviši nivo rukovodilaca) do sigurnosnih inžinjera na prvim linijama zaštite. Lideri u bezbjednosti firme su se uspjeli smjestiti u sam menadžment, jer je zaštita podataka firme postala ključna za poslovanje. Uloge su postale sve više specijalizovane, dok polako nestaju sigurnosni stručnjaci koji rade više poslova. Navedene uloge su osnovni temelj svakog sigurnosnog tima:

Glavni Bezbjednosni Oficir. Glavni bezbjednosni oficir (Chief Security Officer – CSO) je C-nivo (najviši nivo) rukovodilaca u velikim firmama, koji mora da uspostavi ravnotežu u sistemu kako bi zaštito okruženje. Krupni prekršaji u pogledu sigurnosti mogu da naude firmi, te CSO stručnjaci vide sigurnost kao realnu prijetnju i nastavljaju sa investiranjem u nju. Tehnologija je drastično kompleksnija svake godine i presudno je da CSO razumije nivo njene složenosti i bori se za neophodan budžet za tu svrhu unutar firme.

Sigurnosni analitičar. Posao sigurnosnog analitičara zavisi od potreba firme ili grane industrije u kojoj radi. Ipak, posmatrajući globalno mogu se izdvojiti sledeće uloge:

– zaštita informacija (obuhvata: zaštitu od gubitka podataka i klasifikaciju podataka)

– zaštita od prijetnji (obuhvata: sigurnosne informacije i upravljanje događajima, analizu ponašanja korisnika, izdvojeni softver kao npr. antivirus, detekcija upada u sistem / zaštita od upada u sistem i penetracijsko ispitivanje sistema.

Navedene uloge sigurnosnog analitičara pored tehničkih i opštih vještina zahtijevaju određene certifikate ili određeni stepen obrazovanja.

Sigurnosni arhitekta. Sigurnosni arhitekta je radnik višeg nivoa, odgovoran za planiranje, organizaciju, dizajn, konfiguraciju, testiranje, implementaciju, održavanije i podršku kada su u pitanju uređaji u firmi i mrežna sigurnost. Pored tehničkih i opštih vještina zahtijevaju se određeni certifikati ili određeni stepen obrazovanja, kao pet ili više godina rada na sličnim poslovima.Sigurnosni inžinjer. Ovo je relativno nova poslovna uloga u IT-u, čije su odgovornosti još u procesu razvoja. Trenutno ovaj posao podrazumijeva dizajn, izgradnju i odbranu skalabilnog, sigurnog i robusnog sistema; rad na operativnom data centrima i mrežama; pomoć organizacijama da razumiju napredne prijetnje (APT) i pomoć u stvaranju strategije zaštite sistema. Kao i prethodni poslovi i ovdje su potrebni određeni certifikati ili određeni stepen obrazovanja uz poznavanje standarda kao što su ISO 27000, ISO 9001 i FedRAMP.


VPN: Sigurno mrežno povezivanje

  VPN - virtual private network VPN je skraćenica engleskih riječi Virtual Private Network , što je naziv za tehnologiju sigurnog mrežnog p...